Plata online

Tel: 0743-709181;0747-226601; 0747-226602; 0747-226603; 0364-730410

 Email: rezervari@oceaniatravel.ro
Home

TITLU

Informatii

Destinatii la cheie

Îți recomandăm cele mai noi destinații pentru ca tu să ai parte de o experiență de neuitat!

Vacanta ta la cel mai mic pret

Pentru a-ți face vacanta și mai placută, orice călătorie rezervată din timp iți aduce discounturi suplimentare!

Lasă-ţi grijile acasă!

Împachetează-ţi bagajele şi prinde primul zbor spre vacanţă! Grijile rămân în seama noastră!

De ce Oceania?

Îţi dăm toate motivele pentru a trăi cele mai frumoase momente din viaţa ta.
Contractul cu turistul

 

Opis ........ Nr.inreg. ............din data ...............
                           CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR TURISTICE
Nr. ............. din .....................
 
I.S.C. OCEANIA COMTUR SRL cu sediul social in Bistrita, Str.ALEEA SPATARULUI, Nr.3, Sc.A,
Ap.10 A, judetul Bistrita Nasaud, licenta turism 4901 ,polita de asigurare ASTRA SA,PG11-146313/17.02.2012
Puncte de lucru :
Loc.Cluj Napoca , Str.Mioritei, Nr.1, et.2, judetul Cluj.
Loc.Bistrita , B-dul Republicii , Nr.1, et.1, biroul nr.1, judetul Bistrita Nasaud, Telefon/fax :0364/730.410, 0363/401.404; mobil :0745/622.186 , 0725/158852,0723/6621333,email:rezervari@oceaniatravel.ro ,
cod fiscal RO 23878877, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/513/2008, conturi deschise la BT  Bistrita: IBAN: RO09 BTRL 0060 1202 I889 59XX – Cont lei, IBAN: RO81 BTRL 0060 4202 I889 59XX – cont euro,agentia de turism OCEANIA TRAVEL reprezentata prin Dna FILIP MARIA CONSTANTINA in calitate de administrator, numita in continuare Tour Operator şi turistul/reprezentantul turistului:
 
 Domnul .............................CNP :.............................................,domiciliat in localitatea    ................................Str....................................................... Nr..........., Bl.............Sc.........., et........, ap............, tel: 07........................................ , email: ............................................
II.Obiectul contractului, îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice bilet de odihnă/tratament, bilet de excursie sau  orice alt document care cuprinde datele exacte ale pachetului de servicii anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată.
III.SERVICII SI BENEFICIARI
1.Beneficiarii acestui contract sunt:
..................................................................
...................................................................
..................................................................
...................................................................
...................................................................
 
2.Servicii incluse :
 
Orar de zbor avion cursa charter
 
 
 
Bilete de avion  conexiune – emise individual
 
Servicii neincluse :
 


IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei:
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 10 zile înainte de data plecării.
2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. Confirmarea rezervarii :
Pentru camere cu confirmare la cerere (ON REQUEST), in cazul in care camera solicitata nu se confirma, turistul primeste variante pentru cazare la alte hoteluri in limita bugetului .
Turistul poate accepta sau refuza variantele agentiei .Daca variantele nu sunt acceptate de turist si sejurul a fost achitat integral sau partial , acestuia i se restitiue suma achitata in totalitate .
            4. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
5. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
            a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport s.a.m.d.)
6. Agenţia are obligaţia să furnizeze turistului, cu cel puţin 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, dacă este posibil, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai putin avion);
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
            c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
            7. Agentia nu se obliga sa informeze turistul cu privire la regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitatile de sanatate necesare pentru calatorie si sedere
            8. Agentia se obliga sa ofere asigurare facultativa sau de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accident sau boala.
            9. Agentia nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.
            10.Agentia nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. In astfel de cazuri OCEANIA  TRAVEL nu raspunde pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc. In cazul intarzierilor turistul nu poate renunta la obligatiile asumate prin contract.
            11. Agentia nu raspunde de bagajele turistului , pentru pierderea sau deterioararea acestora.
            12. Agentia nu este raspunzatoare de intarzierea turistlui sau neprezentarea lui la locul de imbarcare la ora stabilita.
            13. Repartitia camerelor se face la hotel , agentia nu raspunde de repartitia camerelor.
V. Drepturile şi obligaţiile turistului:
            TURISTUL are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de OCEANIA COMTUR, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Pretul si programul pachetului de servicii se va descrie in programele anexe acestui contract. OCEANIA COMTUR nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea : ”PRETUL NU INCLUDE”, acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai firmei Oceania Comtur Srl
TURISTUL ARE OBLIGATIA DE A TRANSMITE CONTRACTUL SEMNAT in termen de 48 ore de la primirea lui prin posta electronica ( email)/posta/curierat rapid.In cazul in care turistul nu transmite contractul semnat se considera acceptate conditiile contractuale.
1. În cazul în care turistul nu poate participa la călătoria contractată, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 15 zile înaintea datei de plecare, exceptie biletele de avion emise individual.
 În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări, articol anulat in cazul ofertelor speciale, care sunt supuse unor norme si conditii speciale- nu suporta modificari sau anulari.
2. În cazul sejururilor de odihnă, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet. În staţiunile din străinătate, orele de intrare şi ieşire din hotel sunt stabilite de fiecare unitate de cazare în parte.
3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.
Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
6. Turistul este obligat să achite la agenţie sau la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.
8. In cazul in care in pachetul de servicii este inclus transportul cu avionul, turistul este obligat sa respecte conditiile din Contractul prezentat in cuprinsul biletului de avion. Prin semnarea prezentului contract, turistul ia la cunostiinta si isi insuseste clauzele contractului de transport cu avionul.
9. Agentia nu este raspunzatoare pentru modificarile orarului de zbor sau pentru intarzieri,orele sunt informative, orarul acestea fiind in responsabilitatea companiei aeriene si a autoritotilor aeroportuare. Datorita faptului ca zborul este de tip charter, acesta nu se supune regulilor impuse curselor de linie.
10. Trasportatorul se obliga a depune toate eforturile posibile pentru a transporta pasagerul si bagajul in baza demersurilor rationale. Escalele stabilite, in cazul in care exista, sunt punctele indicate in bilet sau cele rnentionate in informatia acestui transportator ca previziune a itinerarului de zbor: transportul, in cazul in care se va realiza de diversi transportatori succesivi reprezinta o singura operatiune.
            11.Orele indicate in orar sau in  informare, au caracter aproximativ  nefiind garantata stricta respectare ,acestea nefacand parte din acest contract. Acest transportator ar  putea, in cazul in care este necesar  sa fie inlocuit de un alt transportator sa foloseasca alte avioane si sa realizeze modificari in itinerariul stabilit, nu se garanteaza presupusele legaturi.
VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri ( reclamatiile trebuie facute in scris in maxim 48 ore de la incident)
1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
a) 50%. din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 75% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării;
c) 100%. din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
d) in cazul croazierelor:in cazul in care turistul renunta la excursie indiferent din ce motive,va suporta penalizari calculate din valoarea totala a excursiei dupa cum urmeaza:
-   40% din momentul rezervarii pana in 77 zile inaintea imbarcarii
-   60% intre 77-53 zile inaintea imbarcarii
-   75% intre 53-29 zile inaintea imbarcarii
-   100% intre 29- 11 zile si data imbarcarii
e) pentru biletele de avion emise individual – penalitatile sunt conform anexei nr 1.
2. In cazul in care turistul a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.
3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
7. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţie. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
            9. Ofertele speciale early booking, last minute, ofertele speciale 2 in 1 nu suporta modificari sau anulari . In caz de anulare dupa confirmare,  penalizarile vor fi de 100%. 
VII. Reclamaţii
1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice, vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.
VIII. Asigurări – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare ASTRA SA, polita de asigurare nr. PG11 0146313/17.02.2012 SC ASIGURARE – REASIGURARE ASTRA SA, Sediul Social: Bucuresti, str. Nerva Traian nr. 3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, Nr. Telefon/fax: 021 318 80 80, 021 318 80 74
CUI: 330904 , Numar  Registrul Comertului: J40/305/1991, Capital subscris si varsat: 192.712.533, 86 ron
Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje sau a unei asigurari storno.
IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bilet avion, bonul de comanda, după caz;
X. Dispoziţii finale
1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
             3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare
XI. Forta majora
            1. Partile au convenit ca pot fi exonerate de obligatiile prevazute in contract, in caz de forta majora ( razboaie, cutremure, inundatii, incendii, catastrofe si alte cazuri independente de vointa partilor).
            2. Partile se obliga sa ia toate masurile pentru eliminarea sau diminuarea consecintelor cauzelor de forta majora.
            3. Cazul de forta majora trebuie sa fie certificat de Camera de Comert sau alt organism sau alt organism neutru, abilitat sa dea o asemenea certificare.
 
                   
 TURIST / REPREZENTANT, ..................................................................
 
Declar pe proprie raspundere ca reprezint turistii din contract si am luat la cunostinta conditiile contractuale.
Data 
Semnătura
   
Agenţia de turism
OCEANIA TRAVEL, Reprezentant
Manager agentie FILIP MARIA CONSTANTINA
 
 

Cautare rapida
Tara:
Tip:
Pret:
Newsletter